Nationellt samverkansmöte med EU-partnerskapet om riskbedömning av kemikalier

2024-05-28

Välkommen till ett möte med samverkansgruppen för PARC, EU:s forskningssatsning för att stärka den framtida riskbedömningen av kemikalier.

Mötet är för dig som vill bli uppdaterad om vilka framsteg som har tagits i PARC, men det är lika mycket en möjlighet att ge input till svenska prioriteringar och inspel inför resterande år av partnerskapet.

Samverkansgruppen, också kallad nationell hubb, är ett nätverk för informationsspridning, kunskapsutbyte och diskussion och är öppen för alla som är intresserade.

Mötet hålls 28 maj 13-16 på Livsmedelsverket i Uppsala. Möjlighet till digitalt deltagande finns.

Anmälan görs till parc@slv.se senast 20 maj .

Mer information
Datum: 28 maj 2024
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: LIvsmedelsverket i Uppsala eller digitalt
Arrangör:Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket
Uppdaterad:13 maj 2024