Myggbekämpning med Bti – hur påverkar det ekosystemet?

2024-06-10
Närbild på mygga mot grön naturbakgrund

Formas och Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till resultatseminarium: Vilka effekter har bekämpning av stickmyggor på andra organismer och processer i ekosystem?

Massförekomster av stickmyggor har drabbat framför allt nedre Dalälvsområdet sedan början av 2000-talet. Eftersom de medför stora påfrestningar för människor, husdjur och samhällen har kommunerna i området gått samman för att bekämpa stickmyggorna med Bti. Bekämpningen kan dock innebära störningar i ekosystem och medföra effekter på andra organismer än stickmyggor. Vad säger vetenskapen?

Anmälan

Välkomna till Gävle slott, Sessionssalen. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.

Tider 10 juni

09.30-09.55 Registrering med kaffe och smörgås
10.00-11.00 Seminarieprogram
11.00-11.30 Frågor och avslutning

Program:

  • Introduktion av Länsstyrelsen
  • Myggproblematiken och lägesbeskrivning
  • Presentation av Formas systematiska översikt
  • Presentation av samhällsekonomisk analys

Den här sidan uppdateras löpande med talare och mer information.

Ta del av Formas systematiska översikt och samhällsekonomiska analys:

Kontaktinformation

Mer information
Datum: 10 juni 2024
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: Gävle slott, Sessionssalen.
Arrangör:Formas och Länsstyrelsen Gävleborg
Uppdaterad:14 maj 2024
Sidansvarig: Magnus Land