Vetenskapspolitisk konferens om biologisk mångfald

2024-04-16

Under eftermiddagen den 16 april sker en vetenskapspolitisk konferens om biologisk mångfald. Konferensen anordnas digitalt och på plats i Tallin och kommer att ta upp frågor om övervakningsprogram inom biologisk mångfald. Formas representeras bland annat genom Magnus Tannerfeldt som är vice ordförande i partnerskapet Biodiversa plus. Magnus Tannerfeldt kommer att hålla ett öppningsanförande.

Partnerskapet Biodiversa plus arbetar för att bevara biologisk mångfald genom nationella och europeiska forsknings- och innovationsprogram utifrån EU:s strategi för biologisk mångfald. Formas har ett vice ordförandeskap i partnerskapet och deltar i ledande roller i flera aktiviteter. Formas leder också en nationell samverkansgrupp för partnerskapet, där Naturvårdverket och Rymdstyrelsen ingår.

Mer Information
Datum: 16 april 2024
Tid: 12:30 - 16:45
Plats: Tallin och digitalt
Uppdaterad:15 april 2024