Dialogmöte: Europas nya partnerskap för forskning och innovation inom hållbara livsmedelssystem

2023-11-30

Välkommen till ett digitalt dialogmöte den 30 november om Europas nya partnerskap för forskning och innovation inom hållbara livsmedelssystem. Vid mötet ges en inblick i partnerskapen och en möjlighet till fördjupad dialog och frågor. Dialogmötet arrangeras av Formas och Vinnova.

Svenska myndigheter är aktiva parter i tre konsortier som beviljats finansiering av Europeiska kommissionen för att etablera europeiska partnerskap inom livsmedelsområdet. Partnerskapen kommer att innebära möjligheter för svenska aktörer, både forskare och andra intressenter, att samarbeta, söka finansiering och dela erfarenheter med aktörer runt om i Europa de kommande sju åren.

Vid det här dialogmötet ges en inblick i instrumentet partnerskap, en översyn över strategiska agendor för de tre livsmedelspartnerskapen samt att det ges möjlighet till fördjupad dialog och frågor gällande partnerskapen var och ett för sig. För partnerskapet inom agroekologi (AGROECOLOGY) annonseras även preliminära utlysningar.

Program

Del 1: 10.00 – 10.40

Kort introduktion om Horisont Europa med fokus på partnerskapsprogram

Presentation av partnerskapen

  • Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructure (AGROECOLOGY)
  • Animal Health and Welfare (PAHW)
  • Sustainable Food Systems for People Planet and Climate (FutureFoodS)

Del 2: 10.40 - 11.00
Separata digitala mötesrum för frågestund och dialog kring respektive partnerskap.

Om mötet

Mötet hålls på svenska med möjlighet att ställa frågor på engelska. Delar av mötet spelas in i syfte att tillgängliggöras i efterhand. Observera att diskussioner i grupprum inte spelas in.

Anmälan

Anmäl dig senast den 29 november. Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet kommer i separat mejl efter anmälan.

 

Svenskt deltagande i partnerskapen

Formas är aktiv part i alla tre partnerskapen. Vinnova är part i partnerskapet om framtidens livsmedelssystem (FutureFoodS). Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är parter i partnerskapet om djurhälsa och -välfärd (Animal Health and Welfare). Partnerskapen som är ett nytt instrument inom Horisont Europa är både ett finansieringsinstrument och ett forum för strategisk samverkan.

Mer information om partnerskapen på EU kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Mer Information
Datum: 30 november 2023
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet kommer i separat mejl efter anmälan. Anmäl dig här
Arrangör:Formas och Vinnova
Uppdaterad:22 november 2023