Sweden Innovation Days

2024-03-20 till 2024-03-21

Nu är Formas med och arrangerar Sweden Innovation Days den 20-21 mars 2024 tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten.

Sweden Innovation Days är en kostnadsfri digital konferens med syfte att visa upp Sverige som innovationsland för grön omställning.

Trots att Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till innovation behöver vi ständigt sträva efter att förbättra hur vi arbetar med innovativa lösningar, både strategiskt och praktiskt. Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med.

Syftet med konferensen som arrangerades för fjärde gången, är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations och affärssamarbeten skapas.

Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla. Vi behöver alla vara med på innovationsresan.

Kontaktperson Formas

Mer Information
Datum: 20 mars 2024 - 21 mars 2024
Tid: 13:00 - 20:00
Plats: Online
Uppdaterad:2 november 2023