Jämställdhet och mångfald inom livsmedelssystemet

2023-11-29

Formas välkomnar dig till ett digitalt seminarium den 29 november om jämställdhet och mångfald inom livsmedelssystemet.

Jämställdhet och mångfald bidrar till att olika perspektiv blir synliggjorda och används i utvecklingen och omställningen av livsmedelssystemet. Förutsättningarna för framgångsrika forsknings- och innovationsprocesser stärks när olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter kombineras. Samtidigt bidrar politisk, ekonomisk och social jämlikhet till alla dimensioner av hållbar utveckling. 

Jämställdhet och mångfald är centrala aspekter i samhällets transformation som både påverkar och påverkas av livsmedelssystemet snabba förändring. Mer kunskap behövs för att förstå hur situationen ser ut i olika led, branscher eller regioner och utveckla anpassade åtgärder för att upp den önskade förflyttningen inom sektorn. Det är ett utvecklingsområde inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, och en viktig nyckel för att driva på omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt livsmedelssystem. Formas bjuder in dig till att utbyta kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Tillsammans utforskar vi hur forskningen kan bidra till ökad social hållbarhet inom livsmedelssystem.

Webbinariet som hålls över zoom den 29 nov öppnar med en introduktion till Formas arbete med social transformation, jämställdhet och mångfald inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, följt av 4-5 inbjudna talare. Under den andra halvan av webbinariet bjuder vi in alla deltagare att själva samtala och dela sina tankar kring frågorna.

Mål med webbinariet

 • Skapa en aktuell bild av kunskap kring jämställdhet och mångfald och dess koppling till social transformation i livsmedelssektorn
 • Öka förståelse av kunskapsbehov inom tema jämställdhet och mångfald i livsmedelssektorn
 • Förstärka det nationella forskningsprogrammets framtida arbete inom kunskapsområde jämställdhet och mångfald

Vem bör delta?

Vi välkomnar ett brett deltagande av olika aktörer. Eventet kan vara av intresse för till exempel:

 • Forskare
 • Rådgivande organisationer inom livsmedelskedjan
 • Tjänstepersoner i kommuner/ regioner/ länsstyrelse
 • Tjänstepersoner i nationella myndigheter
 • Representanter från branchorganisationer inom livsmedelssektorns samtliga led
 • Organisationer inom civilsamhället
 • Företagare

Talare:

 • Annika Jönsson, projektledare för projektet ”Skörda lika”, Hushållningssällskapet Skåne
 • Håkan Tunón, forskningsledare vid Institutionen för stad och land, SLU Centrum för biologisk mångfald
 • Charlotta Hedberg, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
 • Minna Rydgård, Programledare Kompetensförsörjning Livsmedel, Tillväxtverket
 • Anna Skielta, handläggare på Landsbygdsprogrammet, Sametinget
 • Jimmy Sand, utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet samt Rapportförfattare till ’Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar

Anslut till webbinariet

Webbinariet hålls i Zoom. För bäst upplevelse, förbered dig genom att ladda ner Zoom Länk till annan webbplats. till din dator eller enhet. Anmäl dig senast 27 november.

För sen anmälan maila par.bengtsberg@formas.se

Mer Information
Datum: 29 november 2023
Tid: 14:00 - 16:00
Uppdaterad:28 november 2023