Europeiskt dialogmöte i Sverige om att navigera hållbart i kristider

2023-04-20

Den 20 april samlar konferensen Think2030 Dialogue Sweden europeiska beslutsfattare, företagare och forskare i Stockholm för att diskutera en hållbar EU-politik. Dialogmötet sker i form av ett sidoevent i samband med EU-ordförandeskapet, och Formas samarrangerar en session om industrins gröna omställning. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna medverkar i ett panelsamtal under konferensen, och det finns möjlighet att ta del av samtalet genom att anmäla sig till webbsändningen.

Think2030-konferenser har genomförts vid ett antal tillfällen de senaste åren med syfte att lyfta EU:s hållbarhetsmål. Plattformen har tagits fram på intitiativ av EU för att diskutera forskningspolitiska lösningar och skapa en gemensam syn kring den europeiska gröna given. Konferensen i Sverige anordnas i samband med EU-ordförandeskapet som ett informellt sidoevent, och som en direkt uppföljning på den förra konferensen i Paris 2022.

Arrangemanget genomförs av Swedish Environment Institute, SEI, och Institue European Environmental Policy, IEEP, i samarbete med Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS, samt Formas. Deltagande på plats är begränsat och sker via inbjudan. Det kommer vara möjligt att ta del av ett webbsänt panelsamtal som är öppet för allmänheten.

Mer Information
Datum: 20 april 2023
Tid: 09:15 - 10:45
Plats: Digitalt
Uppdaterad:17 mars 2023