Havsmiljöövervakning för framtid, innovation och hållbarhet

2023-11-09 till 2023-11-10

Den 9–10 november 2023 arrangerar och Formas och Havs- och vattenmyndigheten en internationell konferens om framtidens miljöövervakning – med fokus på innovation och hållbarhet.

Syftet med konferensen är att skapa ett forum där intressenter både kan diskutera och presentera initiativ för att främja marin miljöförvaltning genom ett mer effektivt utnyttjande av nuvarande övervakningsinfrastruktur, innovativa övervakningsmetoder och analytiska resurser för att skapa en havsmiljöövervakning som verkligen kan förverkliga rena hav och en hållbar blå ekonomi.

Konferensen kommer fokusera på framtiden och hur man kan nyttja och utveckla de resurser vi har för havsövervakning. Fokus kommer inte vara tillståndet i den marina miljön eller på resultaten av övervakning, utan snarare på hur man gör den bättre och mer effektiv.

Mål för konferensen

  • Presentera prioriterade behov av havsmiljöövervakning till stöd för en hållbar blå ekonomi.
  • Visa innovativ teknik för att tillhandahålla nödvändig miljöinformation.
  • Föreslå nästa steg för förbättrat samarbete och samordning.
  • Hur kan vi gemensamt uppnå bästa möjliga havsmiljöövervakning av Östersjön och Nordsjön?

Vem bör delta?

Vi bjuder in intressenter inom områden som till exempel marin övervakning, marin hållbar förvaltning, beslutsfattare inom området, civilsamhället, teknisk innovation, marin forskning, forskningsfartygsförvaltning och dataanalys för att presentera och diskutera utvecklingen av marin övervakning.

Har du frågor om konferensen? Kontakta Mikael Krysell, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Mer Information
Datum: 9 november 2023 - 10 november 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm
Uppdaterad:28 september 2023