Informationsmöte för europeisk utlysning om urban omställning genom konst och design

2023-02-27

Den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, handlar om urban omställning genom konst och design. Lunchseminariet Urban lunch talk den 27 februari diskuterar temat, och direkt efteråt genomförs ett informationsmöte om utlysningen.

Building Transformation Capacities, BTC, ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Urban lunch talk den 27 februari 2023 kl. 12.00 tar upp temat konst och designs betydelse för urban omställning, och lunchseminariet genomförs som ett Zoom-webbinarium. Direkt efter lunchseminariet kl. 13.00 sker ett halvtimmes informationsmöte om den kommande utlysningen i samma webbinarium.

Både Urban lunch talk och informationsmötet sker på engelska.

Mer Information
Datum: 27 februari 2023
Tid: 13:00 - 13:30
Plats: Digitalt via Zoom
Uppdaterad:24 januari 2023