Lunchseminarium om urban omställning i Europa genom konst och design

2023-02-27

Välkommen till ett öppet lunchseminarium inom det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe. Seminariet Urban lunch talk, som sker på engelska, tar upp frågor om urban omställning och under det kommande seminariet diskuteras konst och design.

Observera att datumet för lunchseminariet har ändrats till den 27 februari 2023. Direkt efter seminariet sker ett informationsmöte (sluttid 13.30) om en europeisk utlysning om konst och design inom ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC.

En man joggar i urban miljö.


Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande inom ENUTC som ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe. I programmet deltar forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Nyligen fick 16 forsknings- och innovationsprojekt finansiering för den första utlysningen utifrån en budget på 16,8 miljoner euro, varav drygt fyra miljoner euro kommer från EU-kommissionen.

Mer Information
Datum: 27 februari 2023
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Digitalt via Zoom
Uppdaterad:24 januari 2023