Formas Agenda 2030-konferens: Att använda kunskap i en osäker värld

2023-05-17

Formas fjärde Agenda 2030-konferens genomförs 17 maj 2023.

2023 års konferens handlar om hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld - globalt, regionalt och lokalt.

I Agenda 2030 finns målen men vad krävs för att trygga vägen till ett hållbart samhälle? Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället.

Vi knyter an till Sveriges ordförandeskap i EU och fokuserar på tre frågeställningar:

  • Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
  • Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa
  • Kunskap för samförstånd och samverkan i Sverige och Norden

Under konferensens förmiddag finns dessutom möjlighet att ta del av forskning och innovation inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Konferensen leds av Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna tillsammans med Annika Dopping.

Anmälan

För dig som deltar på plats ingår förtäring och mingel. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på Clarion Hotel Stockholm är begränsat. Vi sänder även digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Gör din intresseanmälan redan nu för att få information om konferensen och förtur till att boka plats när anmälan öppnar.

Din intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Programupplägg och tider:

 

Miniseminarier under förmiddagen: kl.10.00 – 12.00

Huvudkonferens: kl.13.00 – 16.30

Nätverksmingel: kl. 16.30 – 18.00


Registrering till förmiddagen öppnar kl. 9.00

Registrering till eftermiddagen och enkel lunch börjar kl.12.00

 

Talare och programpunkter uppdateras löpande.

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomförs konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

 

Kontaktpersoner för Formas Agenda 2030-konferens:

Mer Information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 18:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:26 januari 2023