Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

2023-02-02

Förr torrlades våtmarker för att ge bättre avkastning på jordbruk och skogsbruk. Idag vill vi återställa våtmarker för att rädda allt från klimat och biologisk mångfald till vattenförsörjning. Är det verkligen möjligt?

Blad i vatten

Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

På Formas frukost möter du experter och forskare med olika perspektiv på en aktuell fråga. Den 2 februari pratar vi om våtmarker och om de kan rädda klimat, natur och samhälle.

Seminariet arrangeras på den internationella våtmarksdagen som infaller 2 februari varje år.

Vi bjuder på frukost till de som deltar på plats på Nobel Prize Museum. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på museet är begränsat.

 

Det går även att delta digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats. Då får du påminnelse och information inför seminariet när det närmar sig.

Program och tider 2 februari

07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
08.00-09.00 Expertinspel och panelsamtal
09.00-09.30 Eftermingel

Inledning:

Johan Kuylenstierna
Generaldirektör för Formas

Tre perspektiv på våtmarker:

  • Förändringen av användning av våtmarker ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Bo Landin
Biolog, författare, miljöjournalist, naturfilmare och filmproducent som nyligen givit ut "Vatten – Land”, en bok om våtmarkens roll i det utdikade landskapet, skriven tillsammans med Lennart Henrikson

  • Våtmarkers roll för klimatnyttan

Amelie Lindgren
Forskare om våtmarker och klimat på Göteborgs universitet

  • Kan våtmarker lösa problemen med låga grundvattennivåer?

Arvid Bring
Analytiker på Formas och medförfattare till forskningssammanställningen ”Hur påverkas grundvattenmagasinering av restaurering, anläggning och dränering av våtmarker?

Kommenterande panel:

Markus Hoffman
Mark- och vattenexpert, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Thérese Ehrnstén
Sakkunnig odlingslandskap och våtmark, avdelningen för skog och jordbruk på Naturskyddsföreningen

Matti Ermold
Våtmarksstrateg, skötselenheten på Naturvårdsverket


Webbsändning från Formas förra frukost 1 december

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Hållbar konsumtion - utopi eller verklighet?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 2 februari 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:26 januari 2023