Resultat av nioårsutvärdering av de första strategiska innovationsprogrammen

2022-12-16

Fredagen den 16 december 2022 presenteras observationer och slutsatser från nioårsutvärderingar av den första omgången strategiska innovationsprogram. De fem programmen är LIGHTer, Metalliska material, PiiA, Produktion2030 och Swedish Mining Innovation.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.

Agenda fredag 16 december

09.00 Övergripande presentation av utvärderingen via webbsändning.

10:00 Paus

10:15 Utvärderingsresultat presenteras per program via Teams. Välj mellan LIGHTer, Metalliska material och PiiA.

11:00 Paus

11:15 Utvärderingsresultat presenteras per program via Teams. Välj mellan Produktion2030 och Swedish Mining Innovation.

12:00 Slut

Anmäl dig i förväg

Vi behöver din anmälan senast 15 december kl 12.00.

Nioårsutvärderingarna av strategiska innovationsprogram genomförs framför allt för att undersöka vilka resultat och tidiga effekter som kommit ur programmen. Utvärderingarna har bland annat tittat på resultat för företag och forskningsaktörer, men också vilka mervärden och systemeffekter som åstadkommits i de områden programmen verkar. Utvärderarna lämnar även rekommendationer till programmen inför deras sista treårsetapp.

Under seminariet presenterar utvärderarna sina övergripande observationer, reflektioner och slutsatser, men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram.

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Mer Information
Datum: 16 december 2022
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt. Länk till sändning skickas till anmälda innan mötet startar.
Arrangör:Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Frågor: Johan Peck, Vinnova, johan.peck@vinnova.se

Uppdaterad:28 oktober 2022
Sidansvarig: Christer Blombäck