Utveckla framtidens innovationsprogram – Impact Innovation

2022-10-03

Nu utvecklas framtidens innovationsprogram – Impact Innovation som är namnet på nästa generation strategiska innovationsprogram. En aktörsdriven satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Hur ser möjligheterna ut för offentlig sektor att ta plats och vara med i den här typen av aktörsdrivna program och vilken roll förväntas offentliga aktörer ta i satsningen?

Under sommaren 2022 lanserades Impact Innovation som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Tre utmaningsområden har pekats ut och kommande program ska riktas mot en eller flera av dessa:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Den första september öppnade den första utlysningen för aktörer som vill driva program inom med start 2024.

Välkommen till ett digitalt seminarium under Innovationsveckan Länk till annan webbplats. där du får lära dig mer om satsningen och om hur offentliga aktörer kan ta plats och göra skillnad.

Medverkande

  • Karolina Winbo, Vinnova
  • Rebecca Hollertz, Vinnova
  • Albert Edman, RISE och Viable cities
  • Klas Danerlöv, SKR
  • Lars Lindsköld, Västra Götalandsregionen

Moderator: Ylva Strander, Vinnova

Delta på seminariet

Måndag 3 oktober kl. 11.00

Anslut till seminariet (Microsoft Teams) Länk till annan webbplats.

Ingen föranmälan krävs. Seminariet riktar sig till dig inom offentlig sektor.

Mer Information
Datum: 3 oktober 2022
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Arrangör:Vinnova, Formas och Energimyndigheten

Seminariet riktar sig till dig inom offentlig sektor.

Uppdaterad:23 september 2022
Sidansvarig: Christer Blombäck