Så kan vi öka kolinlagring i svensk jordbruksmark

2022-02-01

Vad säger forskningen? Vad gör vi på gården?

Under seminariet den 1 februari 2022 belyser vi frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv. Forskare, rådgivare och jordbrukare bidrar med sina erfarenheter.

  • Moderator: Johan Kuylenstierna
  • Key note: Claire Chenu

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Formas och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Du kommer kunna medverka antingen på plats i Stockholm eller digitalt.

Mer information kommer!

Mer Information
Datum: 1 februari 2022
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Mer information kommer
Arrangör:Formas och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Uppdaterad:25 november 2021