Slutseminarium för innovationstävling om utemiljöer

2021-12-17

Sexton bidrag har kommit in till innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer. Nu bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova in till en inspirations- och innovationseftermiddag där vinnarna presenteras.

Bild på en bänk

Målet med innovationstävlingen är att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. Med utemiljöer menas i detta fall lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser.

Innovationstävlingen arrangeras av IVL med stöd från Naturvårdsverket som en del i arbetet med hållbar plastanvändning och som en uppföljare på förra årets tävling om hållbara och naturliga alternativ till konstgräs. Alla tävlingsdeltagare får ta del av expertgruppens utvärdering och feedback. De bästa bidragen får sedan möjlighet att kvalificera sig vidare för fortsatt stöd och utveckling hos Formas och Vinnova.

De bidrag som har kommit in har delats in i två klasser utifrån var de befinner sig i sin utveckling och sedan bedömts utifrån ett antal parametrar. Granskningsgruppen består av experter från akademi och näringsliv.

Vinnaren i respektive klass presenteras vid detta seminarium. Eventet kommer genomföras digitalt och anmälan är öppen för alla som är intresserade.

Mer Information
Datum: 17 december 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Uppdaterad:10 november 2021