Forskarrådsmöte

2021-10-26

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Protokoll från tidigare forskarrådsmöten

Mer Information
Datum: 26 oktober 2021
Tid: 09:00 - 17:00
Plats: Online
Arrangör:Formas
Uppdaterad:28 september 2021