Konferens: Globalt samarbete för Agenda 2030

2021-05-17 till 2021-05-19

Lyssna till och delta i diskussioner tillsammans med experter från olika delar av samhället. Foto: Sara Winsnes

Vi står inför stora globala utmaningar, inte minst till följd av covid-19. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang och stöd. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss!

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Möt experter från olika delar av samhället. Nätverka, följ och delta i diskussioner om nuläget för agendan i spåren av pandemin, vilken typ av satsningar och samarbeten som behövs för att uppnå målen i en förändrad värld och hur vi kan få fler aktörer att engagera sig i arbetet.

Konferensen är uppdelad på tre morgonsessioner. Anmäl dig för att kunna ställa frågor och interagera med andra deltagare. Du får då en länk till konferensverktyget en timme innan konferensen startar.

Det kostar ingenting att delta i konferensen, som kan följas på den här webbsidan eller i Formas Youtube-kanallänk till annan webbplats.

Konferensen modereras och leds av Thabo Motsieloa, programledare, och Åsa Persson, forskningschef och vice vd, SEI. Formas generaldirektör Ingrid Petersson medverkar varje morgon.

Nuläge

Måndag 17 maj kl. 9.00–10.30

I september 2015 fattade FN beslut om Agenda 2030 som ska vara vägledande på resan mot en hållbar värld. Var står vi idag, globalt och nationellt, finns det mål vi behöver prioritera i spåren av pandemin? Nu är det årtiondet av agerande, vad är det som ska till?

Medverkande:

 • Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
 • Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete, FN:s utvecklingsprogram UNDP
 • Daniel Samuelsson, ungdomsrepresentant HLPF 2021, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
 • Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för svenska Rädda Barnens internationella programavdelning
 • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götaland
 • Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030
 • Åsa Persson, forskningschef och vice vd, SEI

+ Lägg till i kalendern (.ics)

Globalt samarbete i en förändrad värld

Tisdag 18 maj kl. 9.00–10.30

Hur fungerar samarbetet idag, finns det behov av nya forum och former? Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer och vad kan Sverige bidra med? Hur kan vi arbeta smart, inspirera varandra och främja utbytet av kunskap, lösningar och andra resurser?

Medverkande:

 • Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete
 • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
 • John-Arne Røttingen, ambassadör för global hälsa, Utenriksdepartementet, Norge
 • Åsa Regnér, assisterande generalsekreterare och biträdande verkställande direktör, UN Women
 • Jens Henriksson, vd, Swedbank
 • Line Gordon, professor och föreståndare, Stockholm Resilience Centre
 • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
 • Yasmine Djelloul, ungdomsrepresentant FN:s generalförsamling 2021, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

+ Lägg till i kalendern (.ics)

Hur får vi upp agendan på agendan?

Onsdag 19 maj kl. 9.00–10.30

Agenda 2030 spänner över alla politik- och samhällsområden. Det är dess styrka, men också en utmaning. Hur förankrad är agendan i samhället? Hur ser vi till att få med hållbarhetsperspektiven, nå ut med forskningen och engagera fler aktörer att göra mer?

Medverkande:

 • Lena Micko, civilminister
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Andri Snær Magnasson, författare och dokumentärfilmare
 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
 • Håkan Wirtén, generaldirektör, SMHI
 • Erica Treijs, reporter, Svenska Dagbladet
 • Johan Martinsson, föreståndare, SOM-institutet, Göteborgs universitet

+ Lägg till i kalendern (.ics)

Covid-19 har gjort oss alla medvetna om att världen idag är mer sammankopplad än någonsin tidigare. Det har också blivit tydligt att det spelar stor roll hur vi beter oss, som individer, organisationer, regioner och länder samt hur avgörande globalt och solidariskt samarbete är för att möta gränsöverskridande utmaningar.

I spåren av covid-19 behövs särskilda insatser för att bromsa fattigdom, hunger och minskad jämlikhet. Och krafttag inom utbildnings- och hälsoområdet. Samtidigt blir klimatkrisen alltmer akut och den biologiska mångfalden utarmas i allt snabbare takt. Arbete för att lösa dessa och andra hållbarhetsutmaningar pågår hela tiden; inom politik, näringsliv och forskning liksom i kommuner, skolor och i andra sammanhang.

Men hur ser vi till att sprida den kunskap och de konkreta lösningar som ofta utvecklas lokalt till nationell och global nivå? Hur kan vi främja det globala utbytet av kunskap, teknik, finansiella och andra resurser som krävs för att uppnå målen? Och hur kan vi inspirera varandra till modiga prioriteringar, smarta lösningar och samverkansformer? Vi står inför globala utmaningar. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang och stöd. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss!

Möt experter och ledare från olika delar av samhället. Följ och delta i diskussioner om nuläget för agendan i spåren av pandemin, vilken typ av satsningar och samarbeten som behövs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i en förändrad värld och hur vi kan få fler aktörer att engagera sig i arbetet. Nätverka och dela idéer med andra som är engagerade i vår gemensamma framtid.

Måndag 17 maj: Nuläge

Tisdag 18 maj: Globalt samarbete i en förändrad värld

Onsdag 19 maj: Hur får vi upp agenda på agendan?

Mer Information
Datum: 17 maj 2021 - 19 maj 2021
Tid: 09:00 - 10:30
Plats: Följ sändningen på youtube.com/formasfilmer
Arrangör:Formas
Uppdaterad:12 maj 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg