Hållbara vistelsemiljöer för barn – vardagsmobilitet, utemiljöer och förskolegårdar

2021-04-13
En graffittimålad husvägg mot en väg med parkerad bil och träd

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Du får ta del av tre pågående forskningsprojekt som på olika vis berör barn i staden.

De projekt som kommer att presentera vid detta tillfälle finansierades i utlysningen Hållbara vistelsemiljöer – blågrön infrastruktur, offentliga rum och transportsystem för allalänk till annan webbplats. Total finansierades 20 projekt i denna utlysning, vars syfte var att skapa kunskap som kan stärka städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer.

Läs mer om alla finansierade projekt

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om seminarieserien

Mer Information
Datum: 13 april 2021
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Länk till sändningen publiceras på denna sidan innan seminariet
Uppdaterad:1 mars 2021
Sidansvarig: Jon Loit