• Startsida
 • / Evenemang
 • / Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

2020-10-19 till 2020-10-22

Boka 19-22 oktober för en digital vecka om mål 11, Hållbara städer och samhällen! Då samlas vi för att tillsammans skapa omställningskraft för hållbara städer och samhällen, och för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 myndigheter, planerar en digital konferens.

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information och anmälningsmöjlighet efter sommaren.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region.

Sessioner

De tre första dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och des delmållänk till annan webbplats. Du kan delta aktivt i workshops, ta del av den senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Eventuellt kan några sessioner komma att genomföras med deltagare på plats, men hela konferensen kommer gå att följa digitalt. Mer information om de olika sessionerna kommer efter sommaren, då även anmälan öppnar.

Sammanfattning

Den 22 oktober på eftermiddagen summeras sessionerna i ett gemensamt och sammanfattande program där vi tillsammans identifierar möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen.

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.

 • ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • Forskningsrådet Formas
 • Forskningsrådet Forte
 • Länsstyrelserna
 • Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Statens konstråd
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova, Verket för innovationssystem
Mer Information
Datum: 19 oktober 2020 - 22 oktober 2020
Tid: 08:00 - 17:00
Plats: digital konferens
Skriv ut
Sidansvarig: Jon Loit
Uppdaterad:23 juni 2020