Informationsträff: Utlysningen Gestaltad livsmiljö

2020-03-24
Marmorlinjen

Marmorlinjen – förbinder två platser och delar ett landskap, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Linjen av vit marmor skär genom och binder samman två områden i Kristianstad. Foto: Ricard Estay

Statens konstråd arrangerar ett informationsmöte om utlysningen Gestaltad livsmiljö. Mötet hålls på ArkDes den 24 mars 2020 och bjuder på praktisk information och inspirerande exempel. Utlysningen är öppen 14 februari till 6 maj.

Välkommen till en eftermiddag med samtal och information om allt du behöver veta inför att söka medel till ett fyraårigt forskningsprojekt inom konst och gestaltad livsmiljö. Du träffar potentiella samarbetspartner och får tillfälle till frågor och fördjupning.

Formas utlysning, som sker i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, välkomnar forskning som ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll då vi arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Vad innebär en gestaltad livsmiljö? På vilket sätt kan konsten tillsammans med andra discipliner undersöka alternativa möjligheter till att definiera och forma våra livsrum?

Genom medel från Formas får konstnärer, arkitekter och forskare en möjlighet att mötas i ett gemensamt projekt. Här skapas möjlighet till ett fördjupat samtal där frågor aktiveras kring vad hållbarhet kan innebära idag och i framtiden.

Anmäl dig senast 19 mars. Begränsat antal platser. Mötet är kostnadsfritt, hålls på engelska och kommer att webbsändas. Statens konstråd bjuder på mingel.

Läs mer om informationsmötet på Statens konstråds webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om utlysningen på Formas webbplatslänk till annan webbplats.

Mer Information
Datum: 24 mars 2020
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: ArkDes aula, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt
Skriv ut
Uppdaterad:17 februari 2020