Forskarrådsmöte

2020-11-18

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Mer Information
Datum: 18 november 2020
Tid: 10:00 - 16:30
Plats: Formas
Skriv ut
Uppdaterad:5 december 2019