Formas frukost: Hur står det till med vårt dricksvatten?

2019-09-27
Glas med vatten

I juli i år riskerade 15 av Sveriges 21 län vattenbrist, enligt SMHI. Det är inte bara brist i vattenmagasinen, vissa vattenverk har även brist på kapacitet. Problemen sträcker sig långt bortom Sveriges gränser. Bland världens städer med fler än tre miljoner invånare hotas i dag 33 av vattenbrist. Till 2030 finns det risk för att 45 städer med sammanlagt 470 miljoner invånare kommer stå inför samma hot.

Samtidigt rapporteras det om höga halter miljögifter i vårt vatten.

Svenska städer berättar om stora utmaningar när det kommer till vattenkvaliteten och att de har problem att leva upp till EU:s vattendirektiv och svensk lagstiftning. Dessutom visar en rapport från Nordiska ministerrådet att miljö- och hälsorelaterade kostnader för PFAS-miljögifter, för de nordiska länderna, ligger på upp emot 48 miljarder kronor per år.

Hur står det egentligen till med vårt dricksvatten?

Program:

  • 07.30-08.00: Ekologisk och vegetarisk frukostbuffé
  • 08.00-09.00: Seminarium

Talare:

  • Karin Wiberg, professor vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
  • Pär Dalhielm, vd på Svenskt vatten
  • Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket
  • Helena Kjellson, chef avdelning Mark och grundvatten, SGU Sveriges geologiska undersökning

Moderator:

Webbsändning

Frukostseminariet sänds också live och kommer att finnas tillgängligt att se i efterhand.

Mer Information
Datum: 27 september 2019
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm Webbsändning
Skriv ut
Sidansvarig: Alexander Fälldin
Uppdaterad:20 september 2019