• Startsida
  • / Evenemang
  • / Informationsmöte: Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Informationsmöte: Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

2019-10-09

Foto: Elisabet Ohlson Wallin

I oktober öppnar Formas en utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. På detta möte kan du få mer information om utlysningen och ställa frågor.

Med den här utlysningen vill vi uppmuntra forskare att ta stora kliv framåt inom sina forskningsfält, för att vägleda samhället mot transformativa förändringar och bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor. Det går att söka maximalt 20 miljoner kronor per projekt i fyra år.

Kaffe serveras från klockan 09.30. Formas bjuder på lunch.

Mötet kommer att webbsändas, länk kommer senare.

Mötet hålls mestadels på svenska men du kan ställa frågor om utlysningen och få svar på engelska.

Informationsmöte 9 oktober 2019

När

Vad

Vem

09.30

Kaffe och smörgås 


10.00

Välkommen

Katarina Buhr, utlysningsansvarig, Formas

10.05

Formas och Agenda 2030

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas och ordförande för Agenda 2030 delegationen

10.20

Information och frågestund om utlysningen ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen”


Katarina Buhr, utlysningsansvarig, Formas

10.50

Paus


11.10


Nya möjligheter till samverkan: öppen vetenskap, medborgare och hållbarhet

Dick Kasperowski, docent, universitetslektor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet

11.35

Nyttiggörande av forskning: Att gå från ord till handling


Katarina Nordqvist, senior rådgivare, Formas

11.55

Avslutande ord

Katarina Buhr, utlysningsansvarig, Formas

12.00

LunchMer Information
Datum: 9 oktober 2019
Tid: 10:00 - 13:00
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm
Skriv ut
Sidansvarig: Katarina Buhr
Uppdaterad:20 september 2019