• Startsida
  • / Evenemang
  • / Uppdaterat forskningsläge inom klimat, livsmedel och besöksnäring: syntesseminarium

Uppdaterat forskningsläge inom klimat, livsmedel och besöksnäring: syntesseminarium

2019-10-07

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Under en koncentrerad eftermiddag får du tillgång till det samlade forskningsläget på en rad områden inom klimat, livsmedel och besöksnäring när forskare presenterar sina synteser.

Syftet är att i dialogform skapa kontakt mellan användare och forskare. Forskarna presenterar kortfattat sina syntesresultat och du kan lyssna och ställa frågor. Tillsammans funderar vi på hur resultaten kan tas vidare och vilken forskning som behövs framöver.

Forskare på plats

Syntes

Område

Forskare

Organisation

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktionlänk till annan webbplats

Livsmedel

Anna Berlin

SLU

En systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hållbara beteenden kring livsmedelskonsumtionlänk till annan webbplats

Livsmedel

Björn Hedin, Cecilia Katzeff 

KTH

Innovationssystem för en hållbar livsmedelssektor - en kunskapssammanställning och -synteslänk till annan webbplats

Livsmedel

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup

SLU

Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – primärproduktionenlänk till annan webbplats

Livsmedel

Stefan Gunnarsson

SLU

 

Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och -konsumtionen. Om betydelsen av gastronomisk forskning för utvecklingen av livsmedelssektornlänk till annan webbplats


 

Livsmedel

Ute Walter

Örebro universitet

Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat - en bas för optimering av framtida dieter för hälsa och hållbarhetlänk till annan webbplats

Livsmedel

Ellinor Hallström

RISE

Vikten av samarbete kring resursers fördelning och återvinning för genomförandet av en effektiv och hållbar livsmedelsproduktionlänk till annan webbplats

Livsmedel

Uno Wennergren

Linköpings universitet

Vad krävs för tillförlitliga växthusgasbalanser - metoder kontra nya kunskapsbehov som följd av klimatavtalet från Paris 2015?länk till annan webbplats

Klimat

David Bastviken


Linköpings universitet

Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter (G.I.Nord)länk till annan webbplats

Klimat

Jorge Amorim

SMHI

Vikten av växelverkan mellan biosfären och atmosfären för regionalt klimat: förbättrad förståelse av relevans för Sveriges nationella klimatåtagandenlänk till annan webbplats

Klimat

Wilhelm May

Lunds universitet

Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigationlänk till annan webbplats

Klimat

Helena Martins

SMHI

Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehovlänk till annan webbplats

Klimat

Barbara Schumann

Umeå universitet

Policysynergier och klimatförändringar – en kunskapssynteslänk till annan webbplats

Klimat

Eva Alfredsson/Nils Westling

KTH

Hållbar turism sysselsättning inom Sverigelänk till annan webbplats

Besöksnäring

Tara Duncan, Anna Gudmansson Hilman

Högskolan Dalarna

Detaljerat program för eftermiddagen inom kort.

Du kan ha fokus på ett område eller ta in ny kunskap från såväl livsmedel som klimat och besöksnäring. På plats finns också ordförandena för alla tre nationella forskningsprogrammen – Anders Wijkman (klimat), Inger Andersson (livsmedel) och Ulrika Francke (hållbart samhällsbyggande) – samt Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Synteserna är framtagna inom ramen för utlysningar från Formas tre nationella forskningsprogram och ska genom en systematisk granskning av litteraturen sammanställa det rådande kunskapsläget och peka ut kunskapsluckor. Syntesprojekten är i olika faser och forskarna kommer att presentera både publicerade och opublicerade resultat.

Några forskare kommer att presentera på engelska men seminariet hålls mestadels på svenska. Du är välkommen att ställa frågor på engelska. Seminariet kommer inte att webbsändas.

Mer Information
Datum: 7 oktober 2019
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Drottninggatan 89, Stockholm
Arrangör:Formas
Skriv ut
Sidansvarig: Sofia Rickberg
Uppdaterad:20 september 2019