Impact Innovation: Utforma framtidens platser

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Genom framsynsmetod gestalta en möjlig framtid utifrån ShiftSwedens mission och tre skiften. Projekten ska stimulera förmågan att utmana och föreställa oss olika framtider, skapa diskussion och bidra i formandet av framtidens hållbara samhälle.

VEM KAN SÖKA?

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom metoder för framsyn och mobilitet och/eller samhällsbyggnad. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom framtidsorienterade processer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Projekt kan söka bidrag upp till 1 200 000 kronor per projekt. Total bidragsbudget är cirka 12 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-05-23 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-09-10 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Den här utlysningen tillhör programmet ShiftSweden, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.

Den riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Läs mer om programmet ShiftSweden på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontaktperson på Formas

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:14 maj 2024