Impact Innovation: Sociala insatsområden i programmet Metals and Minerals

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Genomförbarhetsstudier alternativt forskningsprojekt som omfattar programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument.

VEM KAN SÖKA?

Företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor och andra relevanta juridiska personer. Genomförbarhetsstudier: minst två projektparter. Forskningsprojekt: minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt bidrag är 1 000 000 kronor per projekt och Vinnovas bidrag får uppgå till högst 70 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-05-31 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-09-17 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Den här utlysningen tillhör programmet Metals & Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.

Utlysningen är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till programmets mission. Erbjudandet avser genomförbarhetsstudier alternativt projekt av karaktären industriell forskning inom programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument Länk till annan webbplats..

Läs mer om programmet Metals & Minerals på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:14 maj 2024