Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv.

VEM KAN SÖKA?

Forskare från samtliga discipliner.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Sök för forskningsprojekt i två etapper på fyra år. Denna utlysning avser etapp 1 med en totalbudget på 120 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-01-16 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-03-30 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Vi planerar att öppna en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv.

Utlysningen kommer att vara öppen för forskare från samtliga discipliner. Vi avser att finansiera forskningsprojekt på detta tema i två etapper på fyra år, varav denna utlysning avser etapp 1. Vi reserverar totalt 120 miljoner kronor för den första etappen. Preliminärt kan maximalt 12–16 miljoner kronor sökas för etapp 1.

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara, eller genom projektet bli, verksam vid en allmänt godkänd medelsförvaltare på Formas. Allmänt godkända medelsförvaltare är i regel svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer med forskning som huvudsaklig verksamhet. Det kommer att finnas önskemål om samverkan med aktörer utanför forskningssamhället, men inga krav på medfinansiering.

Du kan söka i denna utlysning även om du söker eller har projekt i andra Formas-utlysningar. Det belopp som kan beviljas för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får dock aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning.

Preliminär tidplan

  • Utlysningen öppnar: januari 2023
  • Utlysningen stänger: mars-april 2023
  • Beslut: Hösten 2023

Utlysningen genomförs gemensamt av det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats. och det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

För frågor om utlysningen

Uppdaterad:8 november 2022