Förberedelseprojekt Impact Innovation

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation

VEM KAN SÖKA?

Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka 8 månander.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-09-01 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-11-30 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation.

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning.

Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.

De som ansöker i förberedelseutlysningen förväntas ha ambitionen att i nästa steg bilda eller bidra till den funktion (motsvarande nuvarande programkontor) som ska driva och samordna ett framtida program.

Uppdaterad:7 juli 2022