Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som belyser sociala och kulturella perspektiv på pågående klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka för 3–4 åriga projekt. Total budget för utlysningen: 80 miljoner kr.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-03-01 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-04-28 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

För att öka kunskapen om de sociala och kulturella dimensionerna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, förbereder vi nu en utlysning för forskning på detta område. Utlysningen är del av det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Vi står inför en dubbel miljökris, med fortsatta klimatförändringar och en pågående utarmning av den biologiska mångfalden. Kriserna hänger tätt samman och förstärker varandra, och de påverkar livsförutsättningar för människor och andra arter och hela ekosystem. Även om kriserna hänger ihop, så har de inte nödvändigtvis samma lösningar. Vissa åtgärder kan göras som motverkar både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, men insatser för att lösa det ena problemet kan också förvärra det andra. Både kriserna i sig och åtgärder för att hantera dem får olika konsekvenser för olika grupper av människor och hela samhällen, i skilda delar av världen.

Syftet med utlysningen är att från en social och kulturell utgångspunkt öka kunskapen om sambandet mellan och konsekvenserna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Teman att utforska handlar bland annat om hur dessa samtidiga kriser tolkas och hanteras på olika nivåer i samhället och i världen och hur olika lösningar utformas, tas emot, eller motsätts av olika individer, grupper eller organisationer - antingen av dem som är direkt drabbade av kriserna i sitt vardagliga liv eller de som står längre ifrån sådana omedelbara konsekvenser.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Vi ser gärna tvärvetenskapliga samarbeten men det är inte ett krav.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:28 december 2021