European Biodiversity Partnership: Stöd till bevarande av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för en mer effektiv och integrerad förvaltning av biologisk mångfald och skydd av ekosystem.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 Euro per projekt kan sökas för det svenska deltagandet, eller högst 500 000 Euro per projekt om det svenska projektet inkluderar en projektkoordinator. OBS att ovanstående summa gäller oavsett antal partners i respektive svenskt projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-10-05 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-11-30 14:00

Alla datum är preliminära.

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet (European Biodiversity Partnership under Horizon Europe Länk till annan webbplats.) lanserar sin första gemensamma internationella utlysning under hösten 2021 för forskning om "Stöd till bevarande av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav.

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet är en uppföljare till Biodiversa Länk till annan webbplats. (the pan-European network of national and regional funding organisations promoting research on biodiversity, ecosystem services and nature-based solutions).

Denna utlysning inom det europeiska partnerskapet för biodiversitet syftar till att finansiera omkring 30 internationella forskningsprojekt under en treårsperiod. I Sverige deltar Formas med upp till 2 750 000 euro för denna utlysning.

Projekten ska fokusera på åtgärder med avseende på skyddade områden, integrerade områdesbaserade naturvårdsåtgärder som omfattar bevarandet och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt åtgärder som bidrar till ett effektivt skydd av arter i naturen. Utlysningen omfattar alla livsmiljöer, såväl land som sötvatten och hav. Den omfattar även forskning på bevarandet av biologisk mångfald i EU:s yttersta randområden (Outermost Regions) och territorier associerade med Europeiska unionen (Overseas Countries and Territories).

Denna utlysning kommer att omfatta följande tre icke-exklusiva temaområden:

  1. Kunskap för att identifiera prioriterade områden för skydd, för att etablera effektiva och resilienta ekologiska nätverk, för att främja bevarandet av arter, och för att bevara den genetiska mångfalden,
  2. Flerfaldiga fördelar och kostnader för bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem; synergier och avvägningar,
  3. Effektiv förvaltning och rättvis samhällsstyrning för att åstadkomma kraftfulla naturvårdslösningar.

Den officiella lanseringen av utlysningen planeras till oktober 2021. Observera att justeringar av utlysningens texter kan ske ända fram till den officiella lanseringen och publiceringen under hösten 2021. Utlysningen tillämpar en två-stegs ansökningsprocess, och det preliminära slutdatumet för föransökningar är slutet av november 2021. Föransökningarna kommer att genomgå en första granskning och det preliminära slutdatumet för fullskaliga ansökningar är april 2022.

Kontakt på Formas

Uppdaterad:8 juli 2021
Sidansvarig: Catherine Hill