Kommunikationsutlysning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag (ej enskilda firmor), kommuner samt andra organisationer. Projektgruppen ska inneha såväl professionell kommunikations- som forskarkompetens.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-09-22 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-11-10 14:00

Alla datum är preliminära.

Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll

Anna Volckerts

Strategisk kommunikatör / Hållbarhetssamordnare

anna.volckerts@formas.se

Uppdaterad:6 juli 2021