Forskningsprojekt för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tillämpade forskningsprojekt som bidrar till ett ökat djurskydd för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Minst en forskare som har avlagt doktors-examen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från både näringsliv och akademi kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till fyra år. Maximal finansiering för ett 48 månader långt projekt är 8 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-03-25 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-05-14 14:00

Djurskydd avser vad vi människor ska tillgodose djuren för att skydda dem mot lidande Ett gott djurskydd ligger till grund för en god djurvälfärd. Sverige är ett av föregångsländerna när det gäller djurskydd och det är regeringens ambition att Sverige ska fortsätta vara det. För att utveckla och ytterligare förbättra djurskyddet behövs dock fler lösningar och åtgärder utformas och tillämpas.

I denna utlysning kan medel sökas för tillämpade forskningsprojekt kring djurskydd.

  • Projekten skall avse djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.
  • Projekten ska ha en uttalad och tydlig djurskyddsrelevans för det/de djurslag som avses i den aktuella ansökan.

För tillämpad forskning är kombinationen av vetenskapligt grundad kunskap och kunskap grundad på praktik och beprövad erfarenhet av stort värde. Det finns ett behov samarbeten och samverkan mellan olika aktörer, inom och mellan akademi, bransch, företag och samhälle. Projekten skall därför vara flerpartsprojekt och bestå av minst en part från akademi och minst en part från näringsliv.

Kontakt

Uppdaterad:9 februari 2021