Resurseffektivt och kemikaliesmart

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar till att öka förutsättningarna för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid sida och som har ett tydligt samhällssystem-perspektiv för lösning av målkonflikter mellan cirkulär ekonomi och Giftfri Miljö.

VEM KAN SÖKA?

Forskare inom alla fakulteter och discipliner som arbetar inom områden som är relevanta för visionen om en cirkulär ekonomi och/eller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för högst två år. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor per år. Maximal totalbudget är 4 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-12-07 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-03-05 14:00

Alla datum är preliminära.

Formas kommer under december utlysa medel för forskning inom området giftfri, cirkulär ekonomi.

Syftet med den här utlysningen är att öka förutsättningarna för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid sida genom att ge möjlighet till samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö.

Utlysningens inriktning är konflikter mellan miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och visionen om en cirkulär ekonomi: Ju högre krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en cirkulär ekonomi och desto mer material fasas ut till förbränning eller deponi. Tonvikten ligger på samhällsperspektiv i analys, kartläggning och lösning av dessa.

Utlysningen vänder sig till forskare inom alla fakulteter och discipliner som arbetar inom områden som är relevanta för visionen om en cirkulär ekonomi och/eller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

För att syftet med utlysningen ska uppfyllas, måste varje projektgrupp bestå av minst en forskare med dokumenterad erfarenhet av för projektet relevanta områden inom cirkulär ekonomi och minst en forskare med motsvarande erfarenhet inom giftfri miljö. De två områdena ska behandlas likvärdigt i projekten.

Det går att söka medel för projekt som är upp till två år och med en maximal budget på 2 miljoner kronor per år. Utlysningens totala budget är 40 miljoner kronor.

Utlysningstext

Fullständig utlysningstext publiceras i samband med att utlysningen öppnar för ansökningar.

Kontaktpersoner

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:11 november 2020