Gästforskarprogram inom klimat och miljö

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

För att agera värd för gästforskare från USA. Den föreslagna forskaren ska vara anställd, boende och bedriva sin forskning i USA, samt vara i en karriärålder efter postdoktorsnivå eller motsvarande.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som är godkänd medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

För vistelser om 6 månader maximalt 1 000 000 kr och projektrelaterade kostnader om max 100 000 kr. För vistelser mellan 7 och 24 månader maximalt 2 000 000 kronor per år och projektrelaterade kostnader max 200 000 kr per år.

Stängd: Beslutsdatum: 2020-11-30 14:00.

Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare och att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Utlysningen administreras av Vetenskapsrådet. Därför kan du läsa mer och ansöka på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats.

Uppdaterad:26 maj 2020
Sidansvarig: Anna Kaijser