Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-02-27 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02 14:00

Delutlysningen forskningsprojekt riktar sig till disputerade forskare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor.

I Formas årliga öppna utlysning 2020 finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt, samt Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden.

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I den årliga öppna utlysningen 2020 välkomnar vi ansökningar inom rådets alla områden, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och vara av relevans för en hållbar samhällsutveckling. Forskningen kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om årliga öppna utlysningen.

Utlysningstext

Den fullständiga utlysningstexten publiceras inom kort.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2020