Formas kommunikationsutlysning 2020

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

PRELIMINÄRT. Projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som har hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Projektgruppen ska inneha såväl kommunikations- som forskarkompetens.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka upp till 1,8 miljoner kronor för upp till treåriga projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-12-17 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-02-20 14:00

OBS! Kommunikationsutlysningen kommer att genomföras, men alla datum är än så länge preliminära.

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av projekt som kommunicerar forskning- och forskningsresultat med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Projekten ska utgå från forskning inom Formas ansvarsområden -miljö, areella näringar eller hållbart samhällsbyggande.

Genom utlysningen vill Formas möjliggöra gedigna och innovativa kommunikationsprojekt som sprider kunskap till för projekten relevanta målgrupper. 

Vi kommer att publicera utlysningstexten närmare utlysningens öppnande. I stora drag kommer dess inriktning och krav att likna förra omgångens, det vill säga Formas kommunikationsutlysning 2019.

Skriv ut
Sidansvarig: Anna Volckerts
Uppdaterad:7 oktober 2019