Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS)

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transnationell, kollaborativ forskning om effekterna av livsmedel, dess komponenter eller livsmedelsförädling, på övervikt och relaterade metabola sjukdomar. Se detaljer i utlysningstexten.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Svenska lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter med forskningsuppdrag eller annan svensk offentlig verksamhet. Varierar beroende på land, se utlysningstexten.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 300.000 euro, koordinatorer kan söka upp till 450.000 euro. Se detaljer i utlysningstexten.

Beslutad: 2019-09-26 16:00

Att förbättra folkhälsan är en av våra stora samhällsutmaningar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem och ungefär hälften av den svenska vuxna befolkningen är i dag överviktig eller fet. Ohälsosamma matvanor är idag den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och en av de stora orsakerna till dagens ohälsa och förtidig död. Mer hälsosam mat och god kosthållning har stor potential att förebygga och minska risken för övervikt och metabola sjukdomar och på så vis göra skillnad både för individen och för folkhälsan. Men det behövs ytterligare kunskap om hur specifika livsmedel och/eller livsmedelskomponenter påverkar aptit och mättnad, viktreglering och sjukdomsutveckling. Det behövs även mer kunskap om hur livsmedelsförädling kan bidra till hälsosammare produkter och matvanor.

Denna utlysning för transnationella forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om hur livsmedelsförädling och livsmedelskomponenter påverkar risken för övervikt, fetma och relaterade metabola sjukdomar. Utlysningen syftar även till att stärka kapaciteten hos forskare tidigt i karriären.

För svenska projektdeltagare ställs krav på att projektet inkluderar en doktorand eller post-doc samt att ett utbyte (mobilitet) av en forskare tidigt i karriären möjliggörs inom ramarna för projektet (se nationella riktlinjer i utlysningstexten). 

Utlysningen är ett samarbete med länder inom Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)länk till annan webbplats och inom ramarna för ERA-Net HDHL-INTIMIC.länk till annan webbplats

Sökande uppmanas att läsa utlysningstexten och nationella riktlinjer för samtliga ingående parter i projektkonsortiet noga.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:26 september 2019