Formas Proof-of-Concept 2018

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad. En utlysning för att nyttiggöra resultat från forskningsprojekt finansierade av Formas.

Beslut

Beslutslista: Formas Proof of concept 2018, 2018-11-14

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får beslut i Prisma.

Syftet med utlysningen är att finansiera Proof of Concept projekt för att möjliggöra nyttiggörandet av resultat från tidigare forskningsprojekt finansierade av Formas. PoC-projektet ska syfta till att överbrygga gapet mellan forskning och nyttiggörande/kommersialisering av forskningsresultat.

Utlysningen riktar sig till forskare som vill genomföra ett PoC-projekt. Som forskare ska du vara verksam vid ett universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Utgångspunkten i PoC-projektet ska vara forskningsresultat från projekt som har eller haft finansiering från Formas mellan 2010 och 2017.

PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för nyttiggörande/kommersialisering. PoC finansieringen kan användas till aktiviteter i tidig fas av nyttiggörande/kommersialisering (pre-kompetitiv fas).

Formas lägger stor vikt vid att PoC-projekt samverkar med tänkta kunder/användare eller andra avnämare samt kommersialiseringsexpertis för att styrka behovet av nyttiggörande/ kommersialisering.

Vem kan söka? Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Huvudsökande eller medverkande forskare ska tidigare, mellan åren 2010-2017, haft forskningsbidrag från Formas.

Vilken inriktning ska PoC-projektet ha? Att nyttiggöra forskningsresultat som erhållits i tidigare projekt finansierade av Formas (mellan 2010 till 2017)

Hur mycket kan du söka? 200 000 – 1 500 000 kronor

Hur långt kan projektet vara? Mellan 6-12 månader

Hur stor är budgetramen för utlysningen? 15 miljoner kronor

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Formas PoC 2018 (pdf)

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexten.

Mer information

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prisma IT-supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Ansvariga

Katarina Nordqvist, Senior analytiker, Formas
Telefon: +46(0)72 0771 800
E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Louise Staffas, Forskningssekreterare, Formas
Telefon +46 (0)76 101 49 69
E-post: louise.staffas@formas.se

Administrativt stöd

Thao Le, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)76 102 1880
E-post: thao.le@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019