Formas Agenda 2030-konferens: Att använda kunskap i en osäker värld

2023-05-17


Här finns webbsändningen av Formas Agenda 2030-konferens som arrangerades 17 maj 2023. Program och talare hittar du längre ned på sidan.

Totalt deltog över 400 personer under en fullspäckad heldag på Clarion Hotel Stockholm då vi lyssnade på över 45 experttalare som medverkade under förmiddagsseminarier och huvudkonferensen.

Seminarier och workshops på förmiddagen

På konferensens förmiddag arrangerades åtta seminarier och workshops i mindre format. Dessa genomfördes endast på plats och spelades inte in. Du kan läsa mer om vad de handlade om här:

Seminarier och workshops på Formas Agenda 2030-konferens 17 maj 2023

Program och talare

Varje talare presenteras med en kort beskrivning på talarsidan. Du kan också klicka på respektive talares namn och komma till rätt kortbeskrivning.


Dagens moderatorer:

Inledningsframföranden:

 • Daniel Westlén (L), statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)
 • Tawana Kupe, rektor för University of Pretoria i Sydafrika

Block 1: Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser

Introduktion

 • Stefan Löfven, ordförande för Stockholm International Peace Research Institute, Sipri

Panel

 • Ola Larsmo, författare, kritiker och i styrelsen för Pen International
 • Emma Modéer Wiking, chef för internationellt hållbart företagande, Business Sweden
 • Robert Egnell, rektor och professor, Försvarshögskolan
 • Malin Mobjörk, filosofie doktor i vatten och miljö med bred erfarenhet inom science policy, forskningssekreterare på Formas

Block 2: Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa

Introduktion

 • Dr. Olga Polotska, generaldirektör, Ukrainas nationella forskningsinstitut, National Research Foundation of Ukraine

Panel

 • Fredrik Torp, Ansvarig chef för säkerhet, hållbarhet och robusthet, Vattenfall
 • Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
 • Gunnar Hökmark, ordförande, tankesmedjan Frivärld

Block 3: Kunskap för samförstånd och samverkan ur ett nationellt perspektiv

Introduktion

Panel

Avslutning

Digital moderator

 • Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör, Formas modererar och spelar löpande in frågor från den digitala publiken

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Den 17 maj 2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Den här gången handlade temat om hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld – globalt, regionalt och lokalt.

I Agenda 2030 finns målen men vad krävs för att trygga vägen till ett hållbart samhälle? Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället.

I programmet och under hela dagen knöt vi an till Sveriges ordförandeskap i EU och hade tre fokusområden:

 • Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
 • Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa
 • Kunskap för samförstånd och samverkan ur ett nationellt perspektiv

Tidigare konferenser

Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Formas fjärde Agenda 2030-konferens genomförs 17 maj 2023.

Kontaktpersoner

Mer Information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 09:00 - 18:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:23 maj 2023