Formas frukost: Forskning - på gott och ont?

Formas frukost 29/11 2018

Forskningen har bidragit – och bidrar – på oändligt många sätt till mänsklighetens och samhällets utveckling. Men det finns en baksida. Forskning och forskningsresultat kan användas för oetiska eller till och med onda syften. Och det finns de som menar att riskerna för sådant missbruk ökar.

Hur säkrar vi en ansvarsfull forskning och forskningsetik? Hur minimerar vi risken för att forskningsresultat används till fel ändamål eller hamnar i orätta händer? Och vem bär ansvar för forskningens resultat.

Talare

  • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
  • Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers, forskare på Institutet för Framtidsstudier och författare till boken Here Be Dragons
  • Jessica Nihlén Fahlquist, Filosof och universitetslektor i biomedicinsk etik
  • Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet

Moderator

  • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Seminariet ägde rum 29 november 2018.

Uppdaterad:29 januari 2019