Svenskt kommunalt avloppsvatten och dess påverkan på vattenlevande organismer

Kommunalt renat avloppsvatten släpps ut i närliggande sjöar, vattendrag och hav. Trots rening finns oönskade kemikalier kvar som kan vara skadliga för organismer som lever i de olika vattendragen.

Ta del av rapporten

 

Rapport: F1:2022
ISBN: 978-91-540-6162-4
Publicerad: April 2022

Har du frågor om rapporten?

Uppdaterad:4 april 2022