Bibliometrisk analys av svensk livsmedelsforskning

En bibliometrisk analys av svensk livsmedelsforskning i Sverige mellan åren 2005 och 2017.

Rapporten är framtagen av Chalmers och Food Science Sweden på uppdrag av Formas.

Författare: Anna Ström, Jenny Veide Vilg
ISBN: 978-91-540-6114-3
Beteckning: R8:2019
Sidor: 25
Språk: Engelska
Skriv ut
Uppdaterad:31 januari 2020