Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning

Sverige har ett system för att bedriva forskning i toppklass, men trots det är vi inte ett av världens främsta forskningsländer. Den här rapporten tar upp områden där det finns förbättringspotential för att nå en topposition.

I Sverige är finansieringsgraden är hög, forskningens frihet värnas och mängden forskning är stor i relation till antalet invånare. Men trots mycket goda förutsättningar lyckas inte Sverige vara ett av världens främsta forskningsländer.

Rapporten “An unprecedented increase” tar upp ett antal olika områden där det finns förbättringspotential för såväl universitet och högskola som för forskningsfinansiärerna för att nå en internationell topposition. Rapporten är skriven av Dr. Michael Stampfer som gjort en genomlysning av det svenska forskningssystemet.


Författare: Dr. Michael Stampfer
År: 2019-10-10
ISBN: 978-91-540-6115-0
Beteckning: R9:2019
Sidor: 45
Språk: Engelska
Skriv ut
Sidansvarig: Katarina Nordqvist
Uppdaterad:14 november 2019