Digitalisering inom svensk forskning

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att bedriva forskning och innovation. Hur tar vi tillvara utvecklingen på bästa sätt?

Den här rapporten har tittar på digitaliserings-utvecklingen inom Formas forskningsområden. Rapporten ser en stor potential att öka digitaliserings-takten inom samtliga områden, men främst vad gäller miljö och areella näringar.

Arbetet med denna rapport har utförts av Damvad Analytics, på uppdrag av Formas. Rapporten är ett av flera underlag som kommer att användas i det fortsatta arbetet med inspel till kommande forskningsproposi-tion. Den kommer också att användas i vårt eget utvecklingsarbete.

Författare: DAMVAD Analytics
År: 2019-09-06
ISBN: 978-91-540-6113-6
Beteckning: R7:2019
Sidor: 52
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:6 september 2019