Pros and Cons of Distribution Streams of Governmental Funding for Research

Vilka för- och nackdelar finns med olika statliga finansieringsströmmar av forskning?

Rapporten är baserad på befintlig kunskap från vetenskapliga publikationer, utvärderingar och andra analyser.

Författare: Michael Stampfer
År: 2019-03-31
ISBN: 978-91-540-6108-2
Beteckning: R2:2019
Sidor: 120
Språk: Engelska
Skriv ut
Uppdaterad:18 juli 2019