Hur Agenda 2030 påverkar strategier och verksamhet inom forskning och innovation

En kartläggning av hur olika länders strategier och verksamhet inom forskning och innovation påverkas av Agenda 2030

Författare: Ramboll
År: 2019-05-20
ISBN: 978-91-540-6110-5
Beteckning: R4:2019
Sidor: 51
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:23 maj 2019