Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

I denna forskningsagenda identifieras ett antal centrala teman och perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden att utforska inom forskningsprogrammet. Varje enskilt tema har en nära koppling till övriga teman och bidrar tillsammans med de olika perspektiven till att helhetslösningar för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande kan uppnås.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2018-12-21
ISBN: 978-91-540-6104-4
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:14 februari 2019