Utvärdering strategiska innovationsprogram

Författare: Sara Modig, Christopher Palmberg och Monica Schofield
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2018-11-30
ISBN: 978-91-540-6106-8
Beteckning: Rapport R7:2018
Sidor: 44
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:9 maj 2019