Forskning för att möta klimatutmaningarna

omslag

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

I denna strategiska forskningsagenda identifieras ett antal centrala teman och perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden att utforska inom forskningsprogrammet. De grundar sig dels i analyser av utmaningarna kring, och målkontexten för, det nationella forskningsprogrammet om klimat och dels i analyser av samhällets kunskapsbehov för klimatarbetet.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2018-12-21
ISBN: 978-91-540-6105-1
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:5 mars 2019